Miło nam poinformować, że nasza firma podpisała umowę na budowę placówki dla dorosłych osób z autyzmem w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 7.3.

Cieszy nas fakt, że będziemy mogli spełnić kogoś Marzenie. Miło wspominamy każde spotkanie z Panią Prezes. Jej moc i pogoda ducha, a także upór w dążeniu do celu jest nieoceniony.

Więcej na https://www.facebook.com/fundacjapomozmizyc/photos/3314420245514316