Niezmiernie cieszymy się z faktu dostawy silosów na budowę zakładu produkcyjnego w Gdańsku Letnicy. Dzięki tym elementom niebawem nasza budowa osiągnie najwyższy punkt spośród obiektów sąsiadujących.