Prace firmy obejmowały wykonanie staniu deweloperskiego budynku wraz utwardzeniami w obrębie budynku.