Otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie obiektu produkcyjno-magazynowego oraz biurowego w Gdańsku ul. Śnieżna. Trwają prace związane z przeniesieniem technologii z istniejącego zakładu realizowane wspólnie z inwestorem.